Ο Ιούνης της ερμηνείας!


Στις 12 Ιουνίου 2021 έλαβε χώρα μία διαδρομή ερμηνείας στους Κήπους στο Ζαγόρι με ξεναγό την Σοφία Στάρα με θέμα πώς οι κύκλοι της ζωής καθορίζουν την πορεία της διαδρομής. Οι προσκεκλημένοι απόλαυσαν ένα μονοπάτι που διαμορφώθηκε από μια άλλη γενιά, δέθηκαν μαζί του και προβληματίστηκαν για την μελλοντική εξέλιξη του τοπίου χωρίς την δική τους συμμετοχή σε αυτό.

Στις 18 Ιουνίου 2021 μία άλλη ξενάγηση ερμηνείας στην Δημητσάνα της Αρκαδίας, με ξεναγό την Πηνελόπη Γκίνη, προσπάθησε να συγκινήσει τους προσκεκλημένους γύρω από το θέμα της ατομικότητας και της συλλογικής δράσης, του εγώ και του εμείς.

Οι δράσεις αυτές έγιναν με στόχο να ευαισθητοποιήσουν φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της εκπαίδευσης, περιβαλλοντικές οργανώσεις και πολιτιστικές ομάδες ώστε να διασαφηνισθεί το τι είναι μία ξενάγηση ερμηνείας και να διαδοθεί σαν τεχνική και μέθοδος. Να γίνει, δηλαδή, η ξενάγηση ερμηνείας μία ορατή και γνωστή διαδικασία σε όσους ασχολούνται με την προβολή της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Γι' αυτό άλλωστε μετά την ξενάγηση ακολούθησε συζήτηση στην οποία αξιολογήθηκε η μέθοδος αυτή από τους συμμετέχοντες, ενώ πραγματοποιήθηκε και σύντομη ανάλυση της ερμηνείας ως τρόπος ξενάγησης, όπου εξηγήσαμε τι έγινε και το πώς έγινε. Τέλος, οι δράσεις αποτέλεσαν αφορμή για να συναντηθούν οι εκπρόσωποι αυτών των φορέων, να δημιουργήσουν και μεταξύ τους σχέσεις και να ενισχυθεί η επαφή μεταξύ των ανθρώπων που δουλεύουν με τον ίδιο σκοπό.

Βίντεο Ξεναγήσεων
 
  • Στην ξενάγηση ερμηνείας υπάρχει πιο έντονο το αίσθημα της οικειότητας και της αμεσότητας!

  • Είναι πιο ενδιαφέρουσα και βιωματική... Δεν προσφέρει στείρα γνώση!
  • Η ξενάγηση ερμηνείας διαφέρει από μία απλή ξενάγηση στην καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών και των αξιών που προκύπτουν από αυτές ενός τόπου, οικοσυστήματος κτλ.

  • Μια εμπειρία που κινητοποιεί πολλαπλά τον συμμετέχοντα!

  • Μπαίνει στην ουσία και όχι στην επιφάνεια των πραγμάτων!

  • Σε αφήνει να απολαύσεις τον χώρο.

  • Λειτούργησε αν και δεν γνωριζόμασταν μεταξύ μας.

  • Διαδραστική!