Ορισμός

July 5, 2021

Η ερμηνεία είναι μία εκπαιδευτική δραστηριότητα

που σκοπό έχει να αποκαλύψει τα μηνύματα και τις σχέσεις

[της φυσικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς]

και που χρησιμοποιεί αυθεντικά αντικείμενα,

βιωματικές δράσεις και επεξηγηματικά μέσα

αντί απλώς να μεταδίδει στεγνές πληροφορίες.