Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος


Ιστοσελίδα

Το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος είναι μια αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1992 από μια μικτή, γαλλοελληνική ομάδα ανθρώπων που επιθυμούσαν να προάγουν ανθρώπινες δράσεις που σέβονται το περιβάλλον και τον πολιτισμό των περιοχών της Μεσογείου και των Βαλκανίων. Μπροστά στις ευρω-μεσογειακές προκλήσεις μέσω τοπικών, εθνικών, ευρωπαϊκών έργων, το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος προωθεί το ευρώ-μεσογειακό διάλογο αναπτύσσοντας κοινές δράσεις και προάγοντας τον αμοιβαίο σεβασμό του πολιτισμού του κάθε μέρους.

Eυαισθητοποιεί όλους όσοι μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο, και ιδιαιτέρως τους νέους, στην ανάγκη προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού τους πλούτου και υλοποιεί τοπικά έργα για την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του περιβάλλοντος

Υψηλάντου 28, Άλιμος, Αθήνα 17455
+30 213 0243159
www.medcenv.org
info@medcenv.org